Tohtoročný apríl bol poznačený rekordne vysokými priemernými teplotami a nízkym úhrnom zrážok. Podľa údajov z meteorologických staníc boli prekonané teplotné rekordy z roku 2009 a na niektorých miestach aj rekordy z roku 2000.

pole teplo

Po januári sa jedná už o druhý mimoriadne teplý mesiac v tomto roku. Apríl bol poznačený nadmerným počtom letných dní kedy v Hurbanove bola teplota nad 25 °C až po dobu 11 dní v mesiaci. Zaujímavá je aj teplotná odchýlka, na juhu Slovenska bol teplotný priemer vyšší až o 4 °C oproti normálu.

Významne negatívnu úroveň začína hrať aj nastupujúce sucho, ktoré sa v posledných aprílových dňoch prejavuje na viacerých miestach, očakávané zrážky začiatkom mája by mohli stav zlepšiť.

Teplota april 2018

Zdroj dát a obrazovej prílohy: http://www.shmu.sk