Autor Dárius Polák

Herbicídy, fungicídy, zoocídy: aké sú rozdiely?

Pesticídy sú chemické zlúčeniny, ktoré slúžia na odstraňovanie škodcov, medzi ktoré patrí hmyz, hlodavce, huby alebo buriny a ďalšie nežiaduce rastliny. Využívajú sa aj v ďalších oblastiach, napr. odstraňovanie komárov alebo škodcov v poľnohospodárstve, ohrozujúcich úrodu. Ide o chemické odstránenie buriny, pričom je potrebné s nimi opatrne narábať, nakoľko vedia byť toxické pre organizmy, ako aj pre ľudí.

Poznáme nasledovné tipy pesticídov:

 • algacídy, slúžiace na odstránenie rias,
 • akaricídy, slúžiace na odstránenie roztočov, ako aj pavúkovitovitých škodcov rastlín.
 • fungicídy, slúžiace na odstránenie rastu plesní a húb,
 • insekticídy, slúžiace na odstránenie niekoľkých druhov hmyzu,
 • herbicídy, slúžiace na odstránenie buriny a neželanej vegetácie,
 • mollusocídy, slúžiace na ničenie mäkkýšov, ako sú sliziaky alebo slimáky,
 • nematocídy, slúžiace na voľne žijúce a cystotvorné háďatka v pôde,
 • pistícidy, ničiace ryby,
 • rodenticídy, ktoré fungujú na ničenie hlodavcov v domácnosti a záhrade,
 • termiticídy, ktoré ničia termity.
pohľad na úrodu na poli

zdroj: unsplash.com

Najčastejšie používané herbicídy a pesticídy

Herbicídy

Na základe účinku sa rozdeľujú podľa kontaktu. Je to podľa toho, ktorá časť buriny je zničená resp. kde bola zasiahnutá herbicídom. Výsledok zásahu je pritom možné vidieť v priebehu niekoľkých dní.

Systémové herbicídy

Tzv. systémové herbicídy ničia burinu ako celok. Po aplikovaní sa účinná látka rozvedie cievnym systémom v celej burine. V burine tak uschne nadzemná ako aj podzemná časť. Účinok je zvyčajne viditeľný už v priebehu 2 týždňoch.

Selektívne herbicídy

Selektívne herbicídy majú svoj názov podľa selektivity účinku, kedy fungujú iba pri určitom type buriny. Delia sa na dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové rastliny. Opakom selektívnych herbicídov sú totálne, ktoré pri aplikovaní zničia všetky zasiahnuté rastliny.

Podľa doby aplikácie: postemergentné, preemergentné a predsejbové

Postemergentné herbicídy sú určené na aplikovanie potom, čo hospodárska plodina bola vysadená alebo vyklíčila na pozemku.

Preemergentné herbicídy slúžia na aplikáciu pred vyklíčením semien hospodárskych plodín.

Predsejbové herbicídy sa aplikujú v čaes, keď na pozemku ešte nie sú vysiate žiadne plodiny.

Fungicídy

Využívajú sa na obmedzenie alebo ničenie húb, ktoré zvyčajne škodia plodom, kvetom, listom a drevu. Zvyčajne sa fungicídy využívajú ako preventívna starostlivosť. Ich účinok sa prejavuje v zabránení vyklíčeniu výtrusov alebo rozrušení podhubia parazitických húb. Pri využití je však treba zohľadniť správnu koncentráciu, nakoľko zvýšené aplikovanie poškodzuje rastliny. Delia sa na organické a anorganické.

Organické fungicídy

V dnešnej dobe častokrát nahrádzajú meďnaté a sírnaté fungicídy. Ich nevýhodou je, že pôsobia len na niektoré parazitické huby.

Anorganické fungicídy

Tieto sa ďalej delia na sírnaté a meďnaté fungicídy. Sírnaté fungicídy fungujú voči všetkým hubám zo skupiny múčnatiek, alebo proti niektoým hubovým chorobám ako chrastavivosť jadrovín.

Meďnaté fungicídy pôsobia na parazitické huby, kedy sa využívajú napr. proti penospóre viniča, antraknóze orecha, plesni zemiakovej alebo kučeravosti listov broskýň.

Zoocídy

Zoocídy slúžia na odstránenie živočíšnych škodcov zo záhrady. Najčastejší škodcovia sú hlodavce, vošky, molice, slizniaky alebo pásavka. Majú systémový a kontaktný účinok.

Systémový účinok je vhodný na použitie k preventívnemu účinku alebo na použitie silne zasiahnutých rastlín škodcami.

Kontaktný účinok sa ošetruje plocha alebo časť rastliny, ktorá bola zasiahnutá prípravkom.

Podľa toho na aký typ živočíšnych škodcov účinkujú, tak sa delia nasledovne:

 • akaricídy: pôsobia proti roztočom a pavúkom,
 • insekticídy: pôsobia proti hmyzu ako molice alebo vošky,
 • moluskocídy: účinkujú proti hlodavcom,
 • nematocídy: pôsobia proti háďatkám.
Pohľad z dronu na kombajn na poli

zdroj: unsplash.com

Najčastejšie herbicídy

Atrazín

V USA sa každý rok využije viac než 34-tisíc ton atrazínu. Zvyčajne sa používa na kukurici na stredozápade krajiny.

Glyfozát

Známy taktiež aj pod menom Roundup, vyvinutý spoločnosťou Monsanto sa používa pri pestovaní kukrici, repky, bavlny alebo geneticky modifikovanej sóje. Využíva sa taktiež aj v parkoch a domácich záhradách.

Chlórpyrifos

Tento herbicíd vytvorila spoločnosť Dow v 60-tych rokoch 20. storočia. Mal veľké použitie v domácnostiach a v záhradách. V súčasnosti sa používa na kukurici, jablkách, pomarančoch, mandliach alebo v bavlne.

Metachlór

Definovaný ako herbicíd kategórie C, využíva sa na kukuricu, cirok alebo sóju, no taktiež na stromy a trávniky.

Metám sodík

Bežne používaný pesticíd a fumigant sa zvyčajne využíva na zemiaky v množstve 70 až 150 kg na aker.

Mechanické, chemické a ekologické odstránenie buriny: aké sú rozdiely?

Odstránenie buriny patrí ku kolobehu života v záhrade. Burina je obavou v každej záhrade, či už sa využíva na okrasu alebo úžitok. Nájdeme ju takmer všade, či už to je zámková dlažba, skalka a najčastejšie na trávniku. Na chvíľu ju odstránime a za nejaký čas sa vráti, je skrátka súčasť kolobehu života v záhrade. Poznáme niekoľko spôsobov ako sa jej môžete zbaviť a na tie sa pozrieme v dnešnom článku.

Mechanické odstránenie buriny

Mechanické odstránenie patrí k najnáročnejšiemu, resp. najprácnejšiemu spôsobu ako odstrániť burinu. Avšak je taktiež pomerne efektívne, nakoľko časté a pravidelné mechanické odstránenie zelenej nadzemnej časti buriny časom oslabí koreňový systém, ktorý vedie k uhynutiu buriny.

S tuhšími burinami ako púpava, pýr, pupenec alebo bodliaky si môžete poradiť až po základnom spracovaní pôdy. Najľahšie sa takto ničia jednoročné druhy ako je kapsička, starček alebo peniažtek. Ak ich nenapadli škodcovia alebo choroby, dajú sa využiť aj do kompostu. Ako ste si mohli domyslieť, mechanické odstránenie buriny je ideálne v menších záhradách.

hlina-na-naberacke-chemontzdroj: unsplash.com

Chemické odstránenie buriny

Chemické postreky sú najrýchlejší spôsob ako sa zbaviť buriny na pozemku, na ktorom rastie veľké množstvo vytrvalých typov burín. Zvyčajne sa uplatňuje pred zakladaním dlažby či trávnika.

Totálne herbicídy – Glyfosáty (Clinic, Roundup, Rosate,…)

Patria medzi najmenej škodlivé herbicídy, kedy je ich toxicita dokonca menšia ako pri acylpiríne alebo kuchynskej soli. V pôde sa viaže na organickú hmotu a íl, pričom nie je prijímaný koreňmi vašich rastlín, ktorých sa nechcete zbaviť. Pomerne rýchlo sa odbúravajú mikrobiálnymi pochodmi v pôde.

Selektívne herbicídy

Napríklad Bofix patrí medzi širokospektrálne selektívne herbicídy. Používa sa vo forme emulzie vody a oleja potom, čo rastliny vzídu. Využíva sa najmä voči odolným dvojklíčnolistovým burinám v semenných porastoch tráv, ako aj starších a nových okrasných trávnatých ihriskách a trávnikoch.

V praxi funguje tak, že do burín prenikne prostredníctvom listov, kedy sú jeho účinné látky veľmi rýchlo premiestnené do potrebných miest. Účinky sa prejavia už v niekoľkých hodinách od aplikovania.

úprava pôdy pri rastline

zdroj: unsplash.com

Ekologické odstránenie buriny

Horúca voda

Najjednoduchší spôsob ako sa zbaviť ľahkej buriny je použiť obyčajnú vriacu vodu. Stačí zohriať vodu v hrnci alebo rýchlovarnej kanvici a naliať ju priamo na burinu. Najlepšie na dlažbu alebo chodníky z ktorých sa derie von burina. Tá uschne a následne sa odstránia zvyšky.

Ocot

Ocot patrí k bežnej výbave každej domácnosti. Môžete použiť jablčný alebo bežný kuchynský ocot. Patrí medzi najlacnejšie možnosti ako odstrániť burinu. V rámci 1 litra zmiešajte ocot, ¼ soli a niekoľko kvapiek z čistiaceho prostriedku Jar, čím zvýšite účinok. Následne s ním postriekajte miesta s burinou. Vyhýbajte sa však postreku vlastným rastlinám, aby to prežili.

Vodka

Ďalší tip je použiť vodku. Nalejte, poprípade ideálne postriekajte miesta, kde rastie burina, ktoré alkohol dehydruje a spáli. Podobne fungujú aj iné druhy alkoholu, s ktorými môžete primiešať malé množstvo čistiaceho prostriedku.

Boritá soľ 

Boritá soľ, známa ako aj ako borax je vhodná nielen na čistenie škvŕn na oblečení, funguje aj proti burine. Podobne ako pri predchádzajúcich spôsoboch, nasypte ju do medzier v chodníku, dlažbe alebo na buriny na stenách. Taktiež však ďalej od rastlín a kvetov, aby ste ich neohrozili.

Ideálny spôsob závisí od záhrady a priorít

Nakoniec však platí, že by ste sa mali rozhodnúť podľa toho, akú veľkú máte záhradu a na aký účel ju chcete využívať. Pre malé záhrady na okrasu je lepší mechanický a ekologický spôsob odstraňovania buriny. Tieto dva spôsoby by však boli náročné pri stredne veľkých a veľkých záhradách, pre ktoré je časovo efektívnejšie a menej prácnejšie chemický spôsob odstránenia buriny. Voľba je však nakoniec vždy na vás a na vašich prioritách.

Ako pripraviť vaše rastliny a záhradu na zimné mesiace

Zima je tu a príroda je už naozaj v tuhom spánku. Ide o náročné obdobie pre naše záhrady a rastliny, ktoré v nich pestujeme a udržujeme počas väčšiny roka. Preto vám poradíme čo môžete najlepšie urobiť, aby ste na ďalšiu jar 2021 nenašli v záhrade zamrznuté rastliny alebo plesnivý trávnik.

Tu je niekoľko základných tipov ako sa vysporiadať s nástrahami zimy v záhrade. Budeme radi, ak sa podelíte s vašimi vlastnými skúsenosťami a tipmi v komentároch.

Nezabudnite pokosiť svoj trávnik

Podceniť prípravu trávnika na zimu sa neoplatí. Ešte predtým než poriadne nasneží a definitívne začne mrznúť, mali by ste ho naposledy pokosiť a nechať trávu o kúsok vyššie ešte predtým, než napadne prvý sneh. Odporúča sa taktiež postriekať trávnik proti zimným plesniam a na prilepšenie je možné poprášiť kúskom kompostu. Dôležité je vykonať to cez sito, aby sa vám na záhrade nevytvorili nevzhľadné a veľké kusy.

Ostrihajte a skráťte svoj živý plot

Cez nožnice na živý plot pristrihnite živý plot. Táto aktivita sa zvyčajne vykonáva ešte koncom októbra, kým neprídu skutočné mrazy. Taktiež je vhodné korene stromov prikryť kôrou a poriadne živý plot zaliať. Zabráni sa tak v raste buriny a ochráni sa pôda pred mrazom.

Zhrabte popadané lístie na záhrade

Lístie je potrebné zhrabať pravidelne a trávnik bude na jar vďačný. Vďaka tomu sa pod lístím nevytvorí pleseň a na ďalší rok nenájdete trávu s množstvom plesnivých a lisých miest. Na to môžete použiť základné nástroje ako sú hrable, fukáre alebo vysávače.

Kompostujte čo sa dá

Čo všetko sa dá bez problémov využiť na kompostovanie? Je toho veľa, medzi najčastejšie patrí ovocie, zelenina z kuchyne, postaršie kvetiny, škrupiny z vajíčok alebo šupky zo zemiakov. Smelo sa pusťte do toho

pohlad zhora na rastliny v crepnikoch

Porýľujte a odstráňte určité záhony

Ešte predtým, než udrú kruté zimné mrazy je potrebné porýľovať a zbaviť sa buriny, čím si ušetríte kopec roboty na začiatku jari. Hlina sa môže jemne pohnojiť, aby z nej bolo možné čerpať živiny.

Určité typy zelenín nie je nutné pred prvým mrazom zberať. Mráz tolerujú a môžu vďaka nemu dokonca získať lepšiu chuť, kedy sú sladšie. Toto sa týka brokolice, kapusty alebo ružičkového kelu. Neskoré odrody sa môžu prakticky zberať až do zimy.

Niektoré záhony, ktoré si celý rok vyžadovali vašu pozornosť, sa pomaly ale isto uložia na spánok. Ako prvé by ste mali zrušiť záhony pre koreňovú zeleninu akým sú petržleny a zelery. Naopak, v zemi môžete ponechať mrkvy, kel, póry, čierne korene alebo červené repy.

Udržujte trvalé rastliny a byliny

Zbavte bylinky listov a nechajte ich usušiť, počas zimných mesiacov ich môžete využiť do čajov alebo jedla. Bylinky ako sú mäta, tymián, šalvia alebo oregano sa môže nechať v zime vonku, treba ich však poctivo zahrabať s lístím, inak cez zimu zamrznú. Trvalé rastliny sa zas môžu zahrnúť zeminou a až sa počas jari oteplí, znova rozkvitnú.

Vysaďte cibuľoviny a ovocné stromy

Ešte pred zimou sa veľa rastlín vyžína, no druhé sa zas vysádzajú. Ide najmä o ovocné stromy a cibuľoviny. Začiatok jesene je vhodný pre narcis, krókusy, hyacint alebo tulipány, neskôr sa zas dajú vysadiť hrušky, višne, jablone, čučoriedky, poprípade exotický figovník alebo kiwi.

Pravidelne zalievajte

Ešte predtým ako sa váš trávnik a každá rastlina uloží na zimný spánok, nezabudnite ich zaliať. Vaše rastliny v zamrznutej pôde nebudú mať z čoho čerpať vodu, kvôli čomu ich musíte hydratovať osobne.

zalievanie rastlin konvicou

zdroj: unsplash.com

Vypínajte vodu

Zimné mesiace si vyžadujú poctivo uzatvorené kohútiky a vytrasené posledné kvapky z hadíc. Pokiaľ sa vám to dá, vašu záhradnú hadicu odložte niekam kde je sucho, vďaka čomu sa predĺži ich životnosť.

Vysporiadajte sa s opadanými vetvami

Ak vám stále ostali na záhrade odštiepky a konáre, môžete ich spracovať v drviči. Následne sa drvina môže využiť ako základ kompostu alebo na ohraničenie záhonov.

Zbavte sa rastlín, ktoré odumierajú

Zima je najlepší čas, aby ste sa zbavili každej rastliny a jej časti, ktorá odumrela, obsahuje príznaky choroby alebo napadnutia škodcami. Nekompostujte ich, ideálne sa ich zbavte spálením alebo zneškodnením so záhradným odpadom. Taktiež sa zbavte každej buriny, záhradu pravidelne polievajte, aby mala v rámci zimy dosť vlahy.

Ošetrujte trvalé rastliny

Je potrebné, aby ste ostrihali trvalky tak, aby merali 10 až 15 centimetrov. Treba však počkať kým začnú prvé mrazy, aby výživa z hornej časti rastlín stiekla do koreňa, kde sa uloží na celú zimu. Počas strihania rastlín je potrebné zbaviť sa všetkých slizkých a lepkavých listov, ktoré predstavujú potenciálny domov pre škodcov a choroby.

Prikryte zeminu kompostom

Je dobré, ak po záhrade rozmiestnite 10 až 15 centimetrov kompostu, poprípade kompostovaného hnoja. Takto zabezpečíte obohatenie pôdy o živiny a zabránite jej vyčerpaniu. Kompost by mal mať hlavne hnedé a zelené prírodné materiály, ako je slama, tráva, lístie, poprípade škrupiny z vajec alebo zemiakové šupy. Ochranný kompost však nevložte do záhrady ihneď, nakoľko tak nalákate domovy pre hraboše a hladovce. Radšej si počkajte kým sa ochladí na dlhodobo.

Zazimujte rastliny v chlade a suchu

Rastliny, ktoré nemajú radi mráz odrežte, dajte ich do kvetináčov a presuňte na chladné a suché miesto. V zimných mesiacoch to nepreháňajte so zalievaním, inak vám rastlinky pohynú.

Vysaďte jarné okrasné cibuľoviny

Kým ešte nezačalo poriadne mrznúť, môžete sa pustiť do vysadenia jarných cibuľových kvetov. Začiatkom jari vás svojou krásou privítajú hyacinty, narcisy alebo tulipány. Nezabudnite, že cibuľky je treba nasadiť do 3x väčšej hĺbky, ako je veľkosť samotnej cibuľky.

Vyčistite svoje záhradnicke potreby

Je treba myslieť na to,že aj na náradí sa môžu udržiavať škodcovia alebo choroby. Preto je treba dôkladne ošetriť a očistiť určenými prípravkami. Taktiež skontrolujte úrody a odstráňte každý nahnitý a poškodený plod. Nezabúdajte na prísun vzduchu.

© 2002 - 2024. ChemontBA spoločnosť s r.o. Černyševského 37, 851 01 Bratislava. Obchodné podmienky a Kontakt.