Nová formulácia herbicídu od spoločnosti Nufarm pre postemergentnú aplikáciu v kukurici, ktorý prináša rýchly, dlhotrvajúci a bezpečný dvojitý účinok proti dvojklíčno listovým burinám. Je to najlepší partner pre herbicídy proti trávovitým burinám v programe ošetrenia a kľúčové riešenie pre zložité situácie.

Zeagran logozeagran popis

Učinné látky

Bromoxynil

– listový kontaktný herbicíd, ktorý zabraňuje fotosyntéze a spôsobuje nekrózy na listoch
– rýchle zničenie konkurencie burín aj v chladnejších podmienkach (nad 5°C)
– bez zistenia rezistencie, účinkuje na buriny, ktoré vykazujú rezisteniciu voči triazínom
– flexibilný v načasovaní aplikácie a veľmi bezpečný ku kukurici
– vynikajúca zlúčiteľnosť v tank-mixe s triketónmi, sulfonylmočovinami, prosulfuronom, dicambou

Terbuthylazine

– koreňmi prijímaný systémový herbicíd s reziduálnym pôsobením
– zabraňuje „obrastaniu“ burín
– načasovanie aplikácie je možné až do neskorších vývinových fáz kukurice, s vysokou plodinovou bezpečnosťou
– mal by sa používať len v hotových zmesných prípravkoch

zeagran postup

Spektrum účinnosti

Účinkuje spoľahlivo
pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, parumanček nevoňavý, bažanka ročná, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, čistec roľný, stavikrv vtáčí, žltnica maloúborová, mrlíky, láskavce, veroniky

Účinkuje dobre
fialka roľná

Odolné
ježatka kuria, proso siate, pýr plazivý, jednoročné a trváce trávy, lipkavec obyčajný.

zeagran Spektrum účinnosti

Dávkovanie

Prípravok neodporúčame aplikovať pri teplotách nad 20°C. Odporúčaná dávka vody 400 l.ha-1. Kukurica sa ošetruje v čase, keď majú buriny 2-4 pravé listy, max. 6 listov, optimálna rastová fáza kukurice pre ošetrenie je v rastovej fáze BBCH 13-15 t.j. 3 až 5 listov. Vyššia dávka sa použije na pokročilejšie rastové fázy burín respektíve buriny v listovej ružici. Nepoužívať na rastliny kukurice pred rastovou fázou BBCH 13, na zoslabené porasty, neošetrovať, ak sa do 6 hodín očakáva dážď

Zeagran 340 SE sa predáva v 5 litrovom balení

Cena:
17,45 Eur bez DPH / 1 L