NANO-GRO® zaručuje optimálne podmienky rastu od začiatku vegetačnej sezóny, pripravuje rastliny na prípadný stres, spúšťa v rastline obranný mechanizmus a efektívne podporuje účinok fungicídov a hnojív.

 • urýchlenie začiatku úrody o niekoľko dní až týždňov
 • podstatný nárast celkových aj obchodných výnosov
 • intenzívne a rovnomerné dozrievanie a vyfarbovanie plodov
 • rovnomerný vývoj a rast púčikov (menšie opadávanie púčikov)
 • vzrast odolnosti na choroby (aj spojené so skladovaním)
 • vysoká kvalita semien
 • vzrast obsahu cukrov, vitamínu C v plodoch,
 • lepšie prijímanie a spracovanie použitých pesticídov

nano-gro

NANO-GRO® je dostupné v 3 verziách pre:

 • poľnohospodárstvo
 • záhradníctvo
 • sadárstvo

NANO-GRO® môžete kúpiť v 4 baleniach:

 • 2 l
 • 24 l
 • 50 l
 • 100 l

predaj nanogro

Dávkovanie NAN-GRO:

Príprava zrna

 1. obilie, kukurica:
  24 granúl NANO-GRO®/ 10 l vody/ 1 t zrna/semien
 2. repka:
  12 granúl NANO-GRO®/ 10 l vody / 1 t semien
 3. zemiaky:
  10 granúl NANO-GRO®/ 1 t hľúz

Postrek

Obilie, repka, kukurica, cukrová repa, zemiaky

8 granúl NANO-GRO®/ 200-300 l vody / ha

nanogro

Aplikovanie NANO-GRO® umožňuje znížiť:

náklady na ochranu

 • vďaka zlepšeniu zdravia rastlín

náklady na hnojenie

 • veľmi dobre vyvinutý koreňový systém
 • lepší príjem živín z pôdy

náklady na osev

 • minimálny odporúčaný osev
 • väčšie vyrovnanie a rozrastanie sa rastlín
 • menej neprijatých a nezakorenených rastlín

azoty nanogro

Cena / Predaj

V prípade záujmu nás prosím neváhajte kontaktovať.