Postrekový svetlostabilný insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti cicavým a žravým škodcom poľných plodín.

markate_50

Charakteristika

  • Insekticíd
  • Registračné číslo: 12-05-1243

Prípravok Markate 50 na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyretroidov. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že pyretroid pôsobí na proteín nervového systému hmyzu nazývaný „sodíkový kanál“, ktorý je zodpovedný za priechod signálu pozdĺž nervu. Drží tieto kanály otvorené, čím dochádza k trvalému opakovaniu nervových vzruchov. Jedinci majú nekoordinované pohyby a v konečnom dôsledku dochádza k paralýze a smrti.

Účínné látky

  • Lambda- cyhalothrin 50 g.l-1 (5,5% hm)

Použitie

plodiny_markate

zelene pole

Aplikácia

Pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž

Vošky a prenášači vírusových chorôb: Porasty obilnín siate v septembri až do polovice októbra ošetrujte na začiatku náletu vošiek a iných prenášačov vírusových chorôb, prípadne ošetrite úvrate minimálne do hĺbky cca 30 metrov v dávke 0,1 l a 200 l vody na ha. Ak intenzívny nálet pokračuje, ošetrite celú plochu. Jarné ošetrenie v prípade potreby urobte do BBCH 32 (2. kolienko).

Vošky v klasoch: Ošetrite najneskôr do fázy BBCH 77 (neskorá mliečna zrelosť) v dávke 0,1 l na ha a 200 – 300 l vody na ha. Pri aplikácii na klas sú výrazne potláčané aj vošky na zástavovom liste.

Tritikale

Vošky: Najneskorší termín ošetrenia je BBCH 32 (objavenie sa 2. kolienka)

Repka ozimná a jarná

Skočky: aplikujte na jeseň v dávke 0,15 l na ha v 200 l vody pri prvých príznakoch napadnutia, v prípade potreby s možnosťou opakovania postreku o 10 až 14 dní.

Blyskáčik: ošetrite pred kvitnutím v štádiu zeleného – žltého puku najneskôr začiatkom kvitnutia (BBCH 51-59) v dávke 0,15 l na ha v 200 – 300 l vody. Konzultujte najnovšie informácie a pokyny o antirezistentných opatreniach pre pyretroidy.

Krytonos šešuľový a byľomor kelový: Ošetrujte v štádiu žltého puku do konca kvitnutia (BBCH 59 – 69 ) v dávke 0,15 l na ha v 200 – 300 l vody. Použite dostatočné množstvo postrekovej kvapaliny, aby bol porast dokonale ošetrený. Najlepšie výsledky sa dosiahnu pri aplikácii v čase vrcholovej aktivity dospelých jedincov. Najneskorší termín ošetrenia pre ozimnú repku je koniec kvitnutia a pre jarnú repku je 6 týždňov pred zberom.

Hrach, bôb

Listáriky: Na redukciu škôd spôsobených požerom škodcov je potrebné aplikovať dávku prípravku 0,15 l a 200 – 300 l vody na ha, a to v skorých vývojových fázach hrachu, keď je aj nižší výskyt chrobákov veľmi škodlivý . V prípade potreby je možné postrek opakovať po 2 – 3 týždňoch.

Hrach

Vošky: Na likvidáciu vošiek použite dostatočné množstvo vody, aby bol porast dokonale ošetrený. Najvhodnejšia doba postreku je v čase, keď sa vošky koncentrujú na termináloch a sú ľahko zasiahnuteľné.

Obaľovač hrachový: Ošetrite dávkou 0,15 l prípravku a 300 – 600 l vody na ha, použite dostatočné množstvo vody , aby bol porast dokonale ošetrený.

Zemiaky

Vošky: podľa vzrastu vňate zvoľte takú dávku postrekovej kvapaliny, aby bol porast dokonale ošetrený. V sadbových zemiakoch dôsledne likvidujte vošky kvôli prenosu vírusových chorôb. Najlepšie výsledky sa dosiahnu pri striedaní s prípravkom na báze účinnej látky pyrimicarb alebo pymetrozine v závislosti od výskytu rezistencie voči nim. V prípade výskytu rezistencie žiadnu z uvedených látok nepoužívajte.

Cukrová repa

Skočka repová: Ošetrite ihneď pri prvých výskytoch požerov na poraste, aplikujte 0,15 l a 200 l vody na ha. V prípade potreby postrek opakujte.

Kvetárka repová: Ošetrite v dávke 0,15 l na ha a 200 l vody na ha v čase liahnutia vajíčok alebo na základe metodických pokynov odborníka.

vošky

Skladovanie

Prípravok Markate skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív,dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Cena:
42,88 Eur bez DPH / 1 L

Pozor teraz Akcia!
Markate iba za 37,73 Eur bez DPH / 1 L

Akcia platí do vypredania zásob
aktualizované 21.04.2017