Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na  ničenie jednoklíčnolistových a  dvojklíčnolistových burín v  horčici, repke ozimnej a jarnej. Butisan Star je herbicíd určený na ničenie jedno a dvojklíčnolistových burín v porastoch repky ozimnej, jarnej a horčice.

butisan star

Charakteristika

  • Herbicíd
  • Registračné číslo: 95-11-0102

Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení.

Butisan Star ničí aj buriny do fázy klíčnych listov, ktoré už v dobe ošetrenia vzišli. Keďže k hlavnému účinku dochádza cez pôdu, spoľahlivo pôsobí len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Účinnosť trvá podľa podmienok 4 – 6 mesiacov. Podľa súčasných poznatkov je Butisan Star dobre znášaný všetkými odrodami repky.

Účínné látky

  • metazachlor 333 g/l
  • quinmerac 83 g/l

Použitie v plodinách

  • repka ozimná
  • repka jarná
  • horčica

Aplikačná dávka prípravku

  • 2,0 l/ha
  • Odporučené množstvo vody 200 – 400 l/ha

Spektrum účinnosti

butisan_Star_ucinost

Odporúčanie k aplikácii

Pre dobrý herbicídny účinok je potrebná kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou. Príliš kypré alebo hrudkovité pôdy je potrebné povalcovať. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudkovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčia spod hrúd a nedostanú sa do styku s herbicídom.

Na zaistenie dobrej znášanlivosti repkou treba dodržať hĺbku sejby 1,5 – 2cm a  je dôležité, aby boli semená repky zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť prerušená pri presušení povrchovej vrstvy pôdy. Prejaví sa však pri následných zrážkach. Pri silných zrážkach po aplikácii môže byť prechodne prerušený rast repky, no ten je ešte na jeseň dohnaný, preto zamedzenie rastu nemá žiadny vplyv na úrodu.

butisan star predaj

Skladovanie

Prípravok skladujte v suchých, hygienicky čistých, vetrateľných a uzamknuteľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplote 5 až 30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti minimálne 2 roky od dátumu výroby.

Cena:
Pri 10 litrovom balení: 30,90 Eur bez DPH / 1 L